Nieuws

agenda jaarvergadering 2019

notulen jaarvergadering 2018

notulen jaarvergadering 2018

jaarverslag 2017 HBV de Vaart

Jaarverslag Huurdersbelangenvereniging de Vaart 2017 Voorwoord van de voorzitter Dit is alweer het tweede jaarverslag van het HBV de Vaart bestuur zoals dat in 2015 aantrad. Het jaar is weer omgevlogen. Vele onderwerpen zijn gepasseerd waarbij we als bestuur betrokken waren. Eén van deze onderwerpen is de huurverhoging, die we…

notulen jaarvergadering 2017 HBV de Vaart

Agendapunt Afspraak Actie 1. Opening en mededelingen De voorzitter (Berry Smits) opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De voorzitter start de vergadering met een aantal mededelingen: Advies jaarlijkse huurverhoging WoCom stelt een jaarlijkse huurverhoging van 0,3% voor. HBV de Vaart adviseert 0,0% (oftewel af te zien van…

Agenda Jaarvergadering 18 april 2018

Helmond, 28 maart 2018 Betreft: Algemene ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging de Vaart Aan ALLE huurders van woCom in de gemeente Helmond, leden Raad van Toezicht / RvC, directie en medewerkers van woCom. Langs deze weg nodigen wij u graag uit voor onze Algemene Ledenvergadering en Jaarvergadering op woensdag 18 april 2018. Deze…

notulen Jaarvergadering 2016

Datum: 12 april 2016 Notulist Secretaris Huurdersbelangenvereniging De Vaart     JAARVERGADERING 12 APRIL 2016                                                                     Pagina                                                                                                                           1 van 3   Locatie Westwijzer           Agenda punt Afspraak Actie 1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Een speciaal…

Agenda Jaarvergadering 28 maart 2017

  Helmond, 13 maart 2017 Betreft: Algemene ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging de Vaart   Aan de huurders van woCom, leden Raad van Toezicht, directie en medewerkers van woCom   Langs deze weg nodigen wij u graag uit voor onze Algemene Ledenvergadering en Jaarvergadering op dinsdag 28 maart 2017. Deze vergadering zal worden…

Vooraankondiging Jaarvergadering HBV de Vaart

VOORAANKONDIGING   Op dinsdag 28 maart a.s. wordt de jaarlijkse bijeenkomst gehouden voor ALLE Wocom huurders in de gemeente Helmond.   Deze jaarvergadering, georganiseerd door HBV de VAART, wordt gehouden in Westwijzer Cortenbachstraat 71 aanvang 20.00 uur. Aanmelding vooraf is niet nodig ! U bent van harte uitgenodigd. De koffie…

Op dit moment geen nieuws

Wij verwijzen graag voor alle actuele informatie naar Ditisonzewijk.nl Helmond