Blog

Agenda Jaarvergadering 28 maart 2017

 

Helmond, 13 maart 2017

Betreft: Algemene ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging de Vaart

 

Aan de huurders van woCom, leden Raad van Toezicht, directie en medewerkers van woCom

 

Langs deze weg nodigen wij u graag uit voor onze Algemene Ledenvergadering en Jaarvergadering op dinsdag 28 maart 2017. Deze vergadering zal worden gehouden in

Wijkhuis Westwijzer, Cortenbachstraat 70 in Helmond West.

 

De aanvangstijd is 19.30 uur

 

De agenda is als volgt:

 

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen Verslag Jaarvergadering 12 april 2016
 3. Bespreken Jaarverslag 2016 van HBV de Vaart
 4. Financiën 2016, verslag van de kascommissie
 5. Bewonerscommissies: Jaarverslagen 2016
 6. Verkiezing bestuursleden: geen vacatures / aanmeldingen uit Bewonerscie’s
 7. Rondvraag
 8. PAUZE
 9. Voorlichting over Wooniezie door woCom
 10. Sluiting en hierna een drankje met een hapjeAls u iets heeft voor de Rondvraag of u wil van tevoren informatie ontvangen, zoals het verslag van de Jaarvergadering van 12 april 2016 of het Jaarverslag 2016, dan kunt u dit via mail kenbaar maken aan de secretaris: secretaris@hbv-devaart.nl Bestuur HBV de Vaart
 11.  
 12. Met vriendelijke groet,
 13. Ook kunt u genoemde stukken vinden op de website van HBV de Vaart: www.hbv-devaart.nl