Home

 

Nieuw bestuur De Vaart

Huurdersbelangenvereniging De Vaart heeft een nieuw bestuur. Na jarenlange belangenbehartiging van (met name Helmondse) huurders, stoppen bestuursleden Henk van Kraay, Cor de Koning, Hans Stienen, Chris Schriks, Marinus van Bragt, Berry Wijnen en Leo van der Kammen. Cor Rooijackers en Jan Peeters blijven bestuurslid. Zij krijgen een fris, nieuw team om zich heen: Berry Smits, Holke Flapper, Janneke Reddy – van Orsouw, Riek Aben – van der Linden, Stijn Vogels, Wim van de Looverbosch en Peter van Melis. Het bestuur blijft de contacten met de bewonerscommissies onderhouden, krijgt door de Woningwet andere taken en verantwoordelijkheden en wordt een belangrijke partij in het overleg tussen de gemeente en de woningcorporatie.

Foto: Jan Dijstelbloem
Boven: Stijn Vogels, Cor Rooijackers, Janneke Reddy – van Orsouw,
Peter van Melis, Holke Flapper. Onder: Berry Smits, Jan Peeters,
Riek Aben – van der Linden, Wim van de Looverbosch.